Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in ons leven. Vegetarisch eten valt hier ook onder en is één van de meest populaire trends van de afgelopen jaren. Dit is ook niet zo gek. Vegetarisch eten draagt niet alleen bij aan een beter milieu, maar is ook nog eens goed voor je gezondheid. Als je te veel vlees eet, brengt dit risico’s met zich mee voor je gezondheid op de lange termijn. Rood en bewerkt vlees wordt bij overmatige consumering in verband gebracht met verschillende gezondheidsproblemen. In dit artikel geven wij je de belangrijkste redenen om vaker vegetarisch te eten. 

Beter voor het milieu 

Zoals al eerder vermeld, is vegetarisch eten beter voor het milieu. De vee-industrie is wereldwijd namelijk verantwoordelijk voor bijna 15% van de uitstoot van alle broeikasgassen. Door plantaardig te consumeren wordt dit aanzienlijk verlaagd. Een koe stoot jaarlijks net zo veel broeikasgassen uit als een auto die anderhalf keer de wereld rond rijdt. De dieren moeten daarnaast ook gevoed worden. De productie van dit voer is afkomstig uit tropische regenwouden. Deze moeten gekapt worden en dit draagt weer bij aan de verdwijning van biodiversiteit.

Vegetarisch eten is gezonder

Uit onderzoek is gebleken dat rood en bewerkt vlees het risico op darmkanker vergroot. Bewerkt vlees is zelfs op de lijst van kankerverwekkende stoffen gezet door de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast is er door meerdere studies aangetoond dat dit soort vlees in verband wordt gebracht met obesitas, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Met een vegetarisch dieet krijg je alle essentiële voedingsstoffen binnen die je lichaam nodig heeft. 

Minder dierenleed

De derde reden spreekt voor zich. Als je vaker vegetarisch eet, worden er minder dieren voor jou geslacht. Wij als mensen eten per persoon gemiddeld 800 tot 900 dieren in ons hele leven. Per dag worden er daarom meer dan één miljoen dieren afgeslacht voor de veeteelt. Dit zijn meer dan duizend dieren per minuut. De meeste mensen denken dat er tegenwoordig steeds beter gezorgd wordt voor de dieren. Uit onderzoek van de Vegetariërsbond valt dit echter nog te vaak tegen. De enige echte oplossing om dieren een beter leven te geven is om zelf plantaardig te consumeren. 

Eerlijke voedselverdeling

Tot slot zorgt vegetarisch eten voor een eerlijke voedselverdeling voor de derdewereldlanden. In derdewereldlanden wordt veel veevoer verbouwd dat bestemd is voor de westerse landen. Deze grond is beter te gebruiken voor de verbouwing van voedsel voor de eigen bevolking. Op dit moment zijn er in veel derdewereldlanden nog steeds grote voedseltekorten. Hoe minder vlees wij als mensen eten, hoe meer landbouwgrond er beschikbaar is voor de verbouwing van eigen voedsel. 

 

Je kan misschien ook genieten van: