Elk bedrijf heeft te maken met ziekteverzuim. Iedereen heeft wel eens een periode dat hij of zij zich minder voelt of gewoon ziek is. Het is tevens wettelijk verplicht om als bedrijf een verzuimbeleid op te stellen. Een goed verzuimbeleid is belangrijk voor een bedrijf, omdat het veel geld kan kosten als een werknemer langdurig ziek is. In dit artikel leg ik uit hoe je overbodig ziekteverzuim kan voorkomen. 

Maak gebruik van een goed verzuimbeleid

Een verzuimbeleid is gericht op het voorkomen en beperken van ziekte van werknemers. In het verzuimbeleid wordt omschreven hoe het bedrijf omgaat met ziekteverzuim. Van de te nemen stappen bij ziekmelding tot aan de rechten en plichten. Elk bedrijf hanteert een ander verzuimbeleid. Het is mede afhankelijk van de werkomgeving en het personeelsbeleid. Een goed verzuimbeleid dient uit twee onderdelen te bestaan. Ten eerste een beleid met wie welke rol heeft en wat er verwacht kan worden van elkaar. Dit heeft onder andere betrekking op de leidinggevende en de Arbodienst. Ten tweede een verzuimprotocol. Hierin staat beschreven wat de werknemers moeten doen wanneer hij of zij ziek zijn. 

Schakel een bedrijfsarts in

In de vernieuwde Arbowet is het verplicht om jouw werknemers de mogelijkheid te bieden om naar een bedrijfsarts te gaan. Een bedrijfsarts helpt een bedrijf om het hele proces van ziekteverzuim in goede banen te leiden. Hiervoor is het belangrijk om zo snel mogelijk na een ziekmelding de bedrijfsarts op de hoogte te stellen. Naast dat een bedrijfsarts helpt om na een ziekmelding het proces goed te laten verlopen, is een bedrijfsarts ook beschikbaar om ziekteverzuim te voorkomen. Hij of zij beschikt over de kennis om goede adviezen te geven over beschermende maatregelen.

Leg de focus op de gezonde werknemers

In de meeste gevallen is het ziektebeleid gericht op de werknemers die al ziek of arbeidsongeschikt zijn. Echter is het ook belangrijk om de focus te leggen op de gezonde werknemers. De kans is namelijk aanwezig dat de gezonde werknemers op een dag ook ziek worden. Probeer zoveel mogelijk preventie te bieden binnen je bedrijf. Maak bijvoorbeeld gebruik van een gezonde kantine en stimuleer de werknemers om in hun pauze te bewegen. Ook helpt het bij veel bedrijven om een beloning uit te keren wanneer een werknemer een jaar lang niet ziek is geweest. Dit stimuleert de werknemer om gezonder te leven om eventuele ziekte te voorkomen.

Je kan misschien ook genieten van: